MATERIAŁY TERMOPLASTYCZNE,
KOMPOZYTY: GOSPODARKA
W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Home

tło1

Circular Economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy) stanowi alternatywny, bardziej zrównoważony model w stosunku do gospodarki liniowej. Zasada gospodarki liniowej to „wyprodukuj, użyj, wyrzuć”. W przeciwieństwie do takiego podejścia w gospodarce o obiegu zamkniętym zużyte produkty są zawracane do obiegu, aby zmniejszyć ilość odpadów i w pełni wykorzystać zasoby. Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym ze środków w dążeniu do stworzenia Europy konkurencyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby.
Wyjątkowe właściwości tworzyw sztucznych i kompozytów sprawiają, że mogą one mieć znaczny wkład w osiągnięcie Europy efektywnie wykorzystującej zasoby i chroniącej środowisko naturalne.
Aby wyznaczyć mape drogową gospodarki o obiegu zamkniętym, wybór materiałów i wyrobów powinien uwzględniać cały cykl życia wyrobu, nie zaś skupiać się jedynie na fazie odpadu. Tworzywa odgrywają istotną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym w całym ich cyklu.

Firma Coalmex prowadzi badania w obszarze tworzyw sztucznych i kompozytów mające na celu stworzenie nowych technologii umożliwiających wytworzenie produktów spełniających zasadę Circular Economy – gospodarki w obiegu zamkniętym.

© 2014-2023 Coalmex Wszelkie prawa zastrzeżone. | created by: vizuo.pl