MATERIAŁY TERMOPLASTYCZNE,
KOMPOZYTY: GOSPODARKA
W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Home

tło1
Od maja 2018 r. Spółka rozpoczęła cykl prac badawczych mających na celu uzyskanie nowej technologii produkcji kompozytów WPC ( Wood-Plastic Composite ) opartych na procesie wytłaczania.
Celem badań jest uzyskanie lepszej wydajnościowo technologii oraz otrzymanie wyższych parametrów kompozytów WPC i uzyskiwanych z nich wyrobów.
Finalnym zamierzeniem jest komercjalizacja uzyskanych wyników badań poprzez budowę zakładu produkcyjnego.

© 2014-2023 Coalmex Wszelkie prawa zastrzeżone. | created by: vizuo.pl